Szkolenie zarządzania czasem z korzyścią dla całej firmy

Aby dana firma funkcjonowała prawidłowo i skutecznie niezbędne jest szkolenie. Kontrola zarządcza jest efektem przeprowadzenia takiego szkolenia. To rozwiązanie organizacyjne, które urzeczywistnia się w praktyce organizacyjnej, aby przezwyciężyć określone problemy […]

Zwięzłe prezentacje ułatwiają przekazywanie treści

Najczęstszym błędem, jaki stara się usunąć szkolenie z programu PowerPoint z projektów kursantów jest zbędna rozwlekłość prezentacji. Krótko i na temat PowerPoint to program, który w swoim założeniu ułatwia przechodzenie […]

Do kogo adresowane są szkolenia z RODO?

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 roku. W przepisach o ochronie danych osobowych obowiązujących w Polsce od końca lat 90. RODO wprowadziło […]

Zanim wprowadzisz w firmie RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO – weszło w życie 25 maja 2018 roku. Wprowadziło wiele istotnych zmian. Wdrażanie RODO jest procesem wieloetapowym. Powinien on zostać poprzedzony audytem […]