Zanim wprowadzisz w firmie RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO – weszło w życie 25 maja 2018 roku. Wprowadziło wiele istotnych zmian. Wdrażanie RODO jest procesem wieloetapowym. Powinien on zostać poprzedzony audytem […]