Zasady wędkowania w Polsce

Glosuj

Każdy, kto zamierza zająć się łowieniem ryb powinien przede wszystkim udać się i zapoznać z tym, co oferuje sklep wędkarski. Doświadczony wędkarz musi bowiem posiadać kartę wędkarską oraz zaopatrzyć się w zezwolenie na amatorski połów ryb. Takie zezwolenie wydawane jest przez rybackiego gospodarza wody, na której odbywa się ów połów. Pamiętajmy więc, że gospodarzem rybackim wód śródlądowych w naszym kraju jest między innymi Polski Związek Wędkarski, a także spółdzielnie oraz gospodarstwa rybackie. W to, szacowne grono wliczają się także osoby fizyczne. Karty wędkarskie są wydawane przez właściwy dla danego miejsca zamieszkania urząd. Może to być starosta, który wydaje dokument na podstawie zaświadczenia o złożeniu egzaminy ze znajomości obowiązujących przepisów, które dotyczą ustawy o rybactwie śródlądowym. O wszelkie tego typu informacje możemy pytać w odpowiednich miejscach, między innymi dowiemy się ich poprzez sklep wędkarski. Ułatwi nam to działanie i szybszą realizację zamieszczonych celów.